Rychlý kontakt

605 114 114

developerske@rkevropa.cz

03.03.2014 | NOVINKY zima/jaro 2014

1. Vydáno pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby komunikace, inženýrských sítí (voda, plyn, elektro, kanalizace splašková) a dělení pozemků

2. Provedena skrývka ornice

3. Zahájeno stavební řízení na stavbu komunikace

4. Zahájeno vodoprávní řízení na stavbu vody a kanalizace splaškové

 

Předpoklad:

Pravomocné stavební povolení - březen 2014

Zahájení stavebních prací - květen 2014

Dokončení stavebních prací - červenec 2014

 

O dalších krocích a dílčích změnách budete průběžně informováni.